שיעורי נהיגה

שיעורי נהיגה

אמנת שירות

הנני מצהיר בזאת, כי מתוך תחושת האחריות האישית והמקצועית, שהנני מחויב כלפיך, בכוונתי להפיק ללא פשרות את המיטב שבך !

אמונתי ביכולתי ללמד – לתרגל-  ולאמן אותך, לשמור על חייך, הנה פרי ניסיוני העשיר, חדות האבחנה המקצועית, ושאיפתי האישית, האופיינית, לשלמות הביצוע, כפי שבאים לידי ביטוי בכול שנות פעילותי, כמו גם בספרי ™נהיגה לחיים.


מי שמכיר יודע 


תהליך ההכשרה – השיעורים שיאמנו אותך לשמור על חייך 

הנהיגה היא פעולה מורכבת מאוד. החל מהרמה הבסיסית הדורשת מיומנות בכל פעולות השליטה ברכב – דרך ביצוע הנהיגה הנכונה – ועד המודעות והיכולת לסכל כל תאונה צפויה עוד לפני התרחשותה, והכול באופן שלא יהיו בדרכו של הנהג הפתעות: הכול אמור להיות צפוי וידוע מראש.

בכפוף לתוכנית ההכשרה הייחודית, יכוונו שיעורי הנהיגה בתחילתם, לפיתוח יכולת שליטה ברכב, תוך שילוב פעולות תקשורת והשרשתם.

בהמשך, נתמקד בנהיגה נכונה על מגוון שלביה וחלקיה, ובתוך כך, גם נפתח מודעות ויכולת, לזהות גורמי סיכון ולהיערך לקראתם ברמת מוכנות גבוהה.

מאליו יובן, שפיתוח המיומנויות המתוארות, כפוף ברמתו ליכולתך האישית ולמשך התרגול.

בכול מקרה, יעוגנו היסודות ותונח התשתית, לנהיגה אחראית, מודעת, ומחושבת.

מתוך אותם השורשים המתוארים – יצמיח ניסיונך העתידי, נהיגה ברמה הגבוהה והבטוחה ביותר האפשרית, כפי שבאה לידי ביטוי בספרי נהיגה לחיים‘.

 

 

נהיגה לחיים היא התנ”ך של הנהיגה

והיא הנהיגה שתשמור על חייך