לקראת הטסט

לקראת הטסט

מוגש כמידע כללי

על אף אחוזי ההצלחה, הגבוהים במיוחד, אשר התקבלו במהלך שנות פעילותי, אין בכך התחיבות, כי תהליך ההכשרה יסתיים בהצלחה במבחן אחד, או מיד לאחריו. עלי לציין כי בכל משך תהליך ההכשרה עומדות לנגד עיני גם העלויות הנדרשות, ובכל מקרה הנני פועל תוך איזון מרבי בין ההכשרה הנדרשת, לבין מידת ההשקעה הפיננסית הדרושה. במהלך התהליך, אבהיר ‘כתמונת מצב’, את החלק שביצענו ואת החלק העומד לפנינו. במידה ואבחין בקשיי יכולת חריגים, נדון בדרכים אפשריות להמשך התהליך.


בהכירי את מכלול השיקולים בהגשת התלמיד לטסט, הנני להביא לידיעתך, כי תחושות שיפור, הנן אבני דרך חיוביות, חשובות ואף נדרשות, אך אין בהן אינדיקאטור מקצועי בהכרח, באשר לרמת הנהיגה ולשיפור ‘הסופי’, הנדרש לעמידה במבחן.

הזמנת לחצים, עלולה להביא לכישלונות מיותרים ולתסכולים, על כל העלויות הכרוכות בכך.


הגורמים להצלחה במבחן (טסט), אינם מעטים ואינם תלויים רק בנו. מבחן זה הנו סובייקטיבי ואינו מדד, כדוגמת המבחן האמריקאי, שהנו מבחן ‘אובייקטיבי סגור’.

עפ”י מיטב ניסיוני והבנתי, אפרט בכלליות ולידיעה  בסיסית בלבד, את מורכבות הגורמים, ואתייחס רק

להשפעת משקל המורה על ההצלחה במבחן:

 1. המורה – גורם קבוע לכלל התלמידים שלו . משתנה לכלל התלמידים האחרים.

2. התלמיד – גורם משתנה עבור המורה – התלמיד הנו ייחודי, כפרט, במסגרת כלל תלמידי המורה.

3. הבוחן – גורם הסובייקטיביות במידה רבה במבחן.

4. נסיבות וסביבת המבחן – מצב דרך ותנועה.(סובייקטיבי במידה רבה)


1. המורה

על פי אישיותו, יכולתו, ורמתו המקצועית – מוביל, מדריך, ומתרגל את

התלמיד, בשיטותיו הייחודיות, לרמת ביצוע מכסימלית אפשרית, והכול   בכפוף ליכולתו האישית של המורה, וליכולת התלמיד. השפעת המורה היא מוחלטת, בסעיף זה (כלל התלמידים עם אותו מורה).


2. התלמיד

השפעת המורה, הנה למיצוי מקסימאלי של יכולת התלמיד –  ביכולתו

לאתר את הטיפול הספציפי הנדרש לתלמיד, מעבר להכנה הכללית. עם זאת, בתהליך ההכשרה ובמבחן מוגבל המורה, וכפוף, ליכולתו האישית של התלמיד, הן באשר לכישורי נהיגה, והן באשר ליכולת ריכוז, ערנות, ועמידה בלחצים.


3. הבוחן

המורה אינו יכול לבחור את הבוחן, אינו יכול להשפיע על רמתו האישית והמקצועית של הבוחן, וככלל אנשי המקצוע, האפשרויות משתנות ומהוות מרכיב סובייקטיבי לסוג המבחן. על כן, השפעת המורה בסעיף זה מאוד מוגבלת, ומצטמצמת להיבט פסיכולוגי של תדמית ורמת המורה בעיני הבוחן. הבוחן המכיר את המורה ורמת תלמידיו, יודע בכלליות מה איכות ההכשרה שעבר התלמיד. על כן, מהווה הדבר, מעין תנאי פתיחה נוחים יותר לתלמיד המגיע לטסט, ע”י מורה בעל תדמית טובה בעיניי הבוחן.


4. תנאי דרך ותנועה

למורה השפעה רבה להכנה במגוון תנאי דרך ותנועה, כמו גם לאזורי מבחן צפויים, אשר בהם דרושה תשומת לב מיוחדת או עמידה במצבים קשים. אולם, למורה השפעה מוגבלת ביותר לקביעת המסלול, ולסביבת מבחן נוחה, כמו גם לנסיבות של אירועים קשים ובלתי צפויים בדרך ובתנועה.

למעשה, כל המרכיבים – כולם יחד וכל אחד לחוד, משפיעים על מידת ההצלחה במבחן. כאשר יכול להיות, שבמבחן מסוים, ההשפעה המכרעת תהיה של מרכיב אחד או יותר, ובמבחן אחר, תהה ההשפעה הדומיננטית שונה. בכל אופן מכלול המרכיבים שלובים זה בזה, ובאם לידי ביטוי במשקלים שונים בכול מבחן נתון.


לסיום:

סיום תהליך ההכשרה לקראת המבחן, יהיה כתמיד בהחלטה משותפת, הן שלי כמורה והן שלך כתלמיד או תלמידה .

החלטותיי המקצועיות בכל משך התהליך, ככלל, ולרמת המוכנות למבחן, בפרט, תמשכנה להתבסס כתמיד על יושרי האישי ואחריותי המקצועית כאחד.

מי שמכיר יודע !