מצגת תיאוריה

קורס תיאוריה


בי”ס נהיגה לחיים מפעיל קורס תיאוריה ייחודי בהדרכת אריק מישקין.

ההדרכה תעשה בסיוע מצגת ייחודית, הכוללת את כול השאלות והתשובות של מבחן התיאוריה כלשונן.

המצגת תועבר לרשות התלמידים באופן אישי, או שיוכלו להשתמש בה, דרך אתר הבית.

– הקורס יערך בשעות הערב ובתיאום עם המשתתפים

– הקורס כולל 6-7 מפגשים

– כול מפגש אורך שעתיים, כולל הפסקת קפה קצרה

ניתן להגיע למפגש התרשמות בעלות סמלית.

לאחר הצטרפות לקורס, תקוזז העלות הסמלית ששולמה במפגש הניסיון.

במידת הצורך, ניתנת אפשרות להמשיך במפגשי תיאוריה נוספים, בעלות סמלית.

 


היתרונות הבולטים בקורס זה:

1. הדרכה מקצועית מוכחת

2. יחס וליווי אישי

3. אחוזי הצלחה גבוהים למתקשים

4. הקניית מסגרת לימוד וארגון

5. הכוונה ממוקדת לשאלות המבחן

6. הכוונה ממוקדת לאוצר המילים הנדרש במבחן

7. דרכי התמודדות עם סוג וסגנון המבחן

8. השתייכות למקום עד להצלחה

9. אפשרות להשלמת רישיון הנהיגה בבי”ס

10. חווית למידה ייחודית

 


צעד קטן לתיאוריה – צעד גדול לרישיון