“על “נהיגה לחיים

על נהיגה לחיים

זוהי נהיגה הגנתית שהמוטו שלה:

אפשר למנוע כמעט כל תאונה אף שאינה באשמתך! 

זה קו המחשבה שחייב להדהד בתודעתו של כל נהג ונהגת!

אני יכול – אני צריך ואני חייב למנוע תאונה גם אם היא אינה באשמתי.

התפיסה הזו מחדירה לתודעתו של הנהג את המסר הזה – את קו ההגנה הזה – את הנהיגה שתציל את חייו!

זוהי נהיגה חכמה

היא פחות מכוונת לנהג שחייב לעצור ב’אדום’ ויותר מכוונת לנהג שעומד לחצות את הצומת ב’ירוק’.

זאת תפיסת נהיגה שונה מכל מה שהכרנו – לא מתעסקים עם הצד האשם (הוא יודע שעליו לעצור באדום).

מתעסקים עם הצד שיכול למנוע את התאונה – עם הנהג שחייב לנקוט קו הגנה – עם הנהג שחייב להציל את עצמו.

על כן, הנהיגה הזו מקנה הרגלי נהיגה מצילי חיים!

ברמה העקרונית ניתן לערוך השוואה מאלפת בין עולם השחמט לבין הנהיגה ההגנתית והחכמה – אלו הם מהלכים מחושבים בנהיגה – ראיית הנולד.

הנהיגה לחיים נועדה לסכל כל תאונה צפויה עוד לפני התרחשותה ולכן:

– אין התפתחות מצבי חירום
– אין בדרכו של הנהג הפתעות
– הכל צפוי וידוע מראש.

‘נהיגה לחיים’ היא התנ”ך של הנהיגה.